Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy eMarketing.i-dlaCiebie.pl  lub prenumerując maile/biuletyn akceptujesz niniejsze zasady.

Jako właściciel serwisu zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, co będzie komunikowane na tej stronie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób z serwisu i biuletynu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie udostępniamy i tym bardziej nie sprzedajemy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników, chyba że dostarczenia tych danych wymaga realizacja dobrowolnego zamówienia wykonywanego przez podmiot zewnętrzny (programy partnerskie).

Dane Użytkowników

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię (lub nick - preferowany) i adres e-mail (nie zbieramy danych osobowych).
W przypadku formularzy zamówień (zredagowanych przez firmy zewnętrzne i na ogół na ich stronach www) będziesz proszony o podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie niektórych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły.
Abonenci wymienionych publikacji wyrażają zgodę na podanie swoich danych i użycie w podanym zakresie i celu, co jest dodatkowo przez nich potwierdzane przez e-mail w trakcie zapisywania się.

Możesz korygować, aktualizować i usuwać informacje jakie dostarczasz - poprzez e-mail, kontaktując się z Administratorem Witryny pod adresem nlp/małpa/plenty.vbiz.pl

 Subskrypcja bezpłatnego biuletynu (gdy będzie uruchomiony)

Przy zamówieniu elektronicznego i bezpłatnego biuletynu/maili prosimy o podanie w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz imienia/nicku.  Obowiązkowy jest tylko e-mail, najlepiej bez nazwiska (nie zbieramy danych osobowych). Możliwe jest przyjęcie danych drogą korespondencyjną, w rozmowie telefonicznej i innymi drogami – zawsze za zgodą Abonenta.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer biuletynu. Dobrowolnie podane imię lub nick pozwala zwracać się do czytelników po imieniu /wg nicka.

Subskrypcje biuletynów elektronicznych mogą być zawsze odwołane - poprzez kliknięcie w odpowiedni adres w mailu/biuletynie lub przez przesłanie maila do administratora.

Leszek Korolkiewicz www.eMarketing.i-dlaCiebie.pl